מדיטציה לרגיעה

הורד עכשיו ותתחיל להרגע :)

משתתף בסדנה

//משתתף בסדנה

המדריך מאוד מקצועי ויש ערך מוסף רב לאישיות שלו מעבר לידע המקצועי הרב.

משתתף בסדנה

משתתף בסדנהלשכת תעסוקה